Suport als companys de CGT-CELLS

A la direcció de CELLS,

des de la coordinadora d’informàtica de la CGT volem fer constar el nostre rebuig a la demanda interposada contra 5 treballadors, el Comitè d’Empresa i les dues seccions sindicals a les que pertanyen per intentar defensar la llibertat d’acció sindical i la participació lliure dels treballadors i treballadores del Sincrotró ALBA en les seves Assemblees. La sol·licitud d’una quantitat econòmica als demandats, a més, suposa un greu intent de represàlia als treballadors i treballadores que s’organitzen per defensar els seus drets laborals.

Considerem d’extrema gravetat que la direcció hagi impedit el normal funcionament de l’Assemblea de treballadors de Desembre de 2016 i ens preocupa que pretengui imposar-hi la seva presencia de forma continuada en el futur, en contra de la voluntat majoritària de la plantilla.

En conseqüència, exigim:
• La retirada immediata de la demanda contra els companys i les seccions sindicals
• Que la direcció garanteixi el normal funcionament de les Assemblees de treballadors sense la presència dels seus membres i representants

I amb la present carta, volem anunciar que la secció sindical CGT-CELLS i els seus membres compten amb el nostre suport per totes les accions que decideixin emprendre en la defensa dels drets laborals dels treballadors del centre.

Atentament.